ima226441, Mynt staplade i högar

Vår bild av pengar
Pengar, pengar, pengar... De flesta av oss ser nog bilder av mynt och sedlar varje dag, men i verkligheten möter vi dem sällan. Hur ska vi bildsätta ämnen som privatekonomi och konsumtion på ett sätt som är relevant och trovärdigt i en samtid då vi använder allt färre kontanter?

Vi möter bilder av staplade mynt, runda spargrisar, blottade plånböcker och solfjädrar av sedlar i våra nyhetsmedier och i kommunikationen från våra banker, försäkringsbolag, pensionsbolag, myndigheter och politiska partier... Det är många aktörer som har anledning att kommunicera extra mycket om privatekonomi just nu. Lågkonjunktur, räntehöjningar, energikris och råvarubrist är anledningar till att prata pengar dagligdags. Men vad är pengar för oss idag?
Vår relation till kontanter förändras
Användningen av kontanter minskar och om vi använder dem, är det för beredskap vid särskilda krissituationer. En följd av det kan bli att kontanter kommer att väcka andra associationer och känslor än tidigare.

I vardagen är sannolikt våra telefoner och betalkort mer verklighetsnära representanter för pengar. Samtidigt kommer ständigt nya verktyg för betalning och överföringar. Pengarna manifesteras numera snarare i våra handlingar, investeringar och utgifter än i själva valutan, vilket i sin tur innebär ett behov av nya motiv.

För snabb och enkel kommunikation etablerar vi som samhälle symboler som får representera ett värde, en betydelse. När de är väletablerade är vi så vana vid dem att vi ofta inte ifrågasätter hur väl de representerar sin samtid. Vi använder ikoner som visar spargrisar och kundvagnar för att hitta till information om Sparande eller Köp.

Symbolerna är väletablerade och därför effektiva för snabb och intuitiv tolkning och handling. Det finns därmed goda funktionella skäl till motiven. Men det många av oss kanske inte tänker på, är att motivvalen också säger något om ditt varumärke: att du är enkel, vardaglig, och kanske också traditionell, ålderdomlig, omodern.
Ditt bildval påverkar hur du upplevs
När vi väljer fotografiska bilder är det ännu viktigare att fundera kring motivet. Bilden har inte enbart ett funktionellt syfte, utan ska även säga något om ditt budskap och ditt varumärke.

Genom ett medvetet bildval kan du påverka om du uppfattas som ungdomlig eller ålderdomlig, lantlig eller urban, individualistisk eller kollektiv, enkel eller sofistikerad, varm eller kall. Det i sin tur anknyter till om du uppfattas som relevant eller irrelevant för din målgrupp. Det anknyter också till din etablerade varumärkesidentitet, och bidrar till en mer pålitlig och trovärdig helhet.

Några exempel på varumärkesbyggande bilder
ima191355, kvinna vid skyltfönster
masma66347, manlig kund i blombutik talar med expedit
ima149137, kvinna i butik
ima223972, en person skruvar ner värmen på elementet
Kalla bilder
Med ett kallare ljus och tydligare individfokus lyfter de här bilderna upp den enskilda människans agerande och fokus snarare än som en del av en grupp. De kalla tonerna bidrar till ett uttryck av behärskning och kontroll, en form av stolt integritet.

Med den här typen av bilder förmedlar vi ofta en ordnad, logisk och intellektuell karaktär som värnar om medvetna och kloka val.
masma86902, med bebis i famnen och mobil och kvitton i händerna
masma48370, äldre par i kök vid kylskåp
ima200270, pappa och dotter spelar spel
ima216689, par i butik
Varma bilder
De här bilderna använder ett dokumentärt och autentiskt uttryck genom rörliga strukturer som gör dem levande och okontrollerade. Miljöerna, kläderna, karaktärerna och situationerna är vardagligt välbekanta och förmedlar en självklar gemenskap mellan oss människor. Ljuset och färgerna är dämpade, vilket lugnar ner bilderna något och gör dem varma.

Med den här typen av bilder förmedlar vi ofta en vänskaplig, varm och social karaktär som värnar om den trygga vardagen.
Fler bilder på tema privatekonomi!
Tack!
Stort tack till Karin Sandelin och Thierry Mortier för samarbetet med artikeln. Som semiotiker på Kantar Insights vägleder Karin och Thierry många av våra största varumärken, organisationer och myndigheter i bland annat bildspråk, för att bygga starka och tydliga budskap och varumärkesidentiteter.


Fotografer: Plattform, Viktor Holm, Maskot Bildbyrå, Karl Forsberg, Plattform, Maskot Bildbyrå, Maskot Bildbyrå, Plattform och Plattform.