ima223381

Fem tips - undvik misstag vid känsliga publiceringar
Behöver du bilder till ett sammanhang eller ämne som kan upplevas som känsligt? Då är det extra viktigt att tänka på att respektera människors integritet när du väljer bilder.

En enkel tumregel är att om du själv skulle känna dig obekväm att förekomma på bild i ett visst sammanhang så finns det anledning att anta att den avbildade personen också känner sig obekväm. Typiska känsliga ämnen där du ska tänka dig för när du bildsätter är exempelvis sjukdomar, dödsfall, politik, religion, sexuell läggning, etnicitet, dejtingsajter och sociala problem.

Här är fem tips som hjälper dig att undvika misstag när du använder bilder i känsliga sammanhang.
ima159350
ets13450
1. Välj bilder utan människor
Det ligger nära till hands att använda bilder som visar människor. Om ämnet är känsligt kan du försöka att välja en annan typ av bild som ändå knyter an till innehållet i texten.

Bilder som visar spår av mänsklig aktivitet passar ofta bra. Om texten handlar om barn som far illa kan till exempel en bild av en lämnad leksak ge en stark känsla. Naturbilder kan också vara kraftfulla och en ovädershimmel kan symbolisera ett tungt ämnen som våld i en familj.
ima57036
masma19966
2. Använd bilder där personen inte kan identifieras
Ett annat tips är att använda bilder där den avbildade personen inte syns helt och inte kan identifieras. Om det rör sociala problem kan det passa med en bild på en person som är vänd så att ansiktet inte visas. En detaljbild på en omtänksam klapp på handen kan ge rätt känsla när texten handlar om sjukdom och medicin.
3. Skaffa särskilt tillstånd av identifierbara personer
Ibland behövs bilder på människor även om sammanhanget är känsligt. Då ska du inhämta ett särskilt tillstånd för publiceringen. Johnér har avtal med alla som är avbildade i vårt bildarkiv och kan kontakta personerna på bilden för att kontrollera om de godkänner publiceringen. Hör av dig till oss så hjälper vi dig! Om personerna på bilderna inte godkänner publiceringen tar vi fram förslag på alternativa bilder.
ima219492
ima223415
4. Använd bilder med förberedda tillstånd
Involvera oss tidigt i processen! Om du söker bilder inom ett känsligt ämne kan vi hjälpa till att ta fram bilder och se till att extra tillstånd finns på plats redan från början. Vi har exempelvis nyligen gjort en fotografering med tema psykisk ohälsa där alla modeller på förhand godkänt känsliga publiceringar.
5. Berätta att de avbildade personerna inte har koppling till texten
När du publicerar bilder i känsliga sammanhang kan du vara extra tydlig genom att i anslutning till bilden ange att personerna på bilden inte har någon koppling till texten. Ange även bildbyline (till exempel "Foto: Johnér/fotografens namn") så blir det tydligt att bilden är en genrebild.
Har du frågor om användande av bilder i känsliga sammanhang?
Du är alltid välkommen att höra av dig. Hör av dig till din kontaktperson eller mejla info@johner.se. Vi finns också tillgängliga på chatten.
Fotografer: Plattform (ima223381), Mikael Svensson (ima159350), Johan Alp (ets13450), Per Eriksson (ima57036), Maskot Bildbyrå (masma19966) och Plattform (ima219492 och ima223415).