masma46319, par på promenad

Så tänker du normkreativt vid bildval
De flesta företag och organisationer har insett att det finns mycket att vinna på en normkreativ kommunikation. Om fler känner sig speglade och tilltalade kan det leda till nya målgrupper för kommunikationen – och såklart nya möjliga kunder.

Men hur ska man tänka när man väljer bilder? Tomas Gunnarsson, fotograf och genusvetare, ger oss sina bästa tips om hur vi kan tänka när vi vill bli bättre på att tänka normkreativt vid bildval. Han lyfter också fram några av sina favoriter från Johnérs stora bildbank.
Tomas Gunnarsson
Om Tomas Gunnarsson
2016 tog Tomas Gunnarsson, även känd som Genusfotografen, fram bildhandboken Bilder som förändrar världen tillsammans med Gävle kommun. Nu ska handboken spridas internationellt och har översatts till engelska med hjälp av Svenska institutet. Under 2019 föreläste Tomas om genus och normkreativitet i bland annat Kina, Mexiko och Ryssland.

Välj normkreativa bilder – fem tips!
Tänk tvärtom!
Ett bra sätt att undvika könsstereotypa bilder är att fråga sig: hur hade den här bilden sett ut om en kvinna poserat som mannen gör, eller vice versa? Hade bilden sett konstig eller komisk ut? I så fall är risken ganska stor att det är en genusklyschig bild.

Vad hade varit det oväntade valet?
Om du ska ha en bild av en chef eller ingenjör – varför inte en ung kvinna med utomnordisk bakgrund? Går vi på magkänsla väljer vi ofta bilder som bekräftar den redan existerande bilden av hur en "chef" ska se ut. Försök att alltid tänka bortom den första bilden som dyker upp i huvudet.

Använd bollplank
Det är lätt att snöa in på att bryta en norm men istället råka förstärka en annan. Att helt fokusera på genus och glömma att tänka på mångfald, till exempel. Alla ser olika saker när vi tittar på bilder och därför är det värdefullt att låta en bild passera många ögon innan publicering.

Leta efter den svåraste bilden först
Om det är någon bild ni tror kommer vara svår att hitta, till exempel en bild av äldre hbtq-personer, prioritera att hitta eller efterlysa den först. Då minskar risken att man hör sig själv bortförklara varför vissa personer saknas med "vi hade inte tid".

Bryt flera normer samtidigt!
Chefen kan vara kvinna och använda rullstol. Familjen kan bestå av två mammor, varav den ena har utomnordisk bakgrund. Vi människor är så pass mångfacetterade att vi inte behöver nöja oss med att bryta en norm i taget. Det kan också ha effekten att ett mindre normbrott passerar som oplanerat och att man sitter och undrar själv: "vänta nu, är det här verkligen tänkt att vara normbrytande? Eller är det normativt av mig att tänka så?"
ima195695, pappa viker tvätt

Tomas visar favoriter från Johnér
Ett vanligt misstag är att man låter personer finnas med endast som representanter för sin "grupp". Till exempel att personer med funktionsvariationer bara syns när det handlar om tillgänglighet eller diskriminering. Lösningen är att "inkludera utan att markera". Att låta vem som helst – oavsett kön, etnicitet, ålder, religion, funktionsförmåga, sexuell läggning – illustrera precis vilket ämne eller vilken rubrik som helst. Som ett exempel på en vanlig människa med sina egna intressen, vardagsbestyr och sociala liv.

– Sådana bilder tycker jag verkligen att det finns en rikedom av hos Johnér, säger Tomas. Bilder av personer som ofta inte speglas i medias bildflöde, men som är skildrade i ett varmt ljus som är normaliserande på ett väldigt självklart sätt.
MASMA56805, kvinnlig bilmekaniker
En bild som utmanar idén om hur en bilmekaniker ska se ut, både vad gäller kön och etnicitet. Genusbonus för den självsäkra posen!
ima161189, pappa målar naglarna på son
En pappa målar sonens naglar. En vardaglig bild som inte känns tillgjord, och en fin symbol för hur vi kan undvika att föra över våra nojor och genusbojor till våra barn.
masma46376, par skördar grönsaker
Vardagliga bilder (se även bilden högst upp) av ett äldre homosexuellt par som skördar grönsaker i sommarstugan. När hbtq-personer skildras är det ofta unga par i urban miljö eller bilder från Pride.
sca8840, Flicka ligger i sängen och tittar i bok
En väldigt fin bild av ett barn med en funktionsvariation, där funktionsvariationen inte alls är bildens fokus (det är den spännande boken!).
ima154940, Brandmän förbereder sig för rökdyning
En bild som bryter många genusklyschor: en brandman som är kvinna, och som slipper släppa ut håret och le mot kameran - istället har hon all nödvändig utrustning på, är aktiv, koncentrerad och kompetent.
Fotografer: Maskot, Amelie Sjöstrand Gereholt, Therese Winberg, Maskot, Lisa Wikstrand, Maskot, Victoria Henriksson och Sara Winsnes.