masma71440, Kvinna blickar ut genom fönster

Hur du väljer bilder i en orolig tid
I tider av kris och intensivt informationsflöde får bilder en viktig roll. Inte minst nu när många av oss söker information, stöd, samvaro och dialog genom digitala kontaktytor.

Semiotiker Karin Sandelin på Kantar Sifo reder ut vad du behöver tänka på för att välja rätt bilder. Och hur du kan använda semiotiken som ett verktyg för att skapa träffsäker kommunikation som stärker både ditt budskap och ditt varumärke.

För att underlätta för dig som är kund hos Johnér har vi även samlat några relevanta bildteman som efterfrågas av många kunder just nu.
ima191232, Uttråkad dotter väntar på att pappa ska jobba klart

Bilden är en viktig del av budskapet
Bilder har en viktig roll i våra snabba informationsflöden. Vi uppfattar dem direkt och omedvetet, och symboliken i bilderna påverkar vår uppfattning av budskapet, vem som säger det och varför. De tilltalar oss, skrämmer oss, lugnar eller stressar oss beroende på vilket känslomässigt behovsläge vi befinner oss i. På så vis skapar de också en relation mellan er och mottagaren.

Nu är det viktigare än någonsin att vara medveten om hur ditt budskap förhåller sig till sin omvärld: temat, sammanhanget, och samtiden. Vare sig du kommunicerar som myndighet, organisation eller ett kommersiellt varumärke behöver du förhålla dig till att:

Bilderna visar ett ställningstagande
Bilderna förmedlar hur ni förhåller er till vad som händer just nu, vilka värderingar, ställningstaganden och perspektiv ni står för. Vill ni väcka engagemang, och i så fall vilket? Mana till aktivitet eller stillsamhet? Antar ni en problematiserande eller möjliggörande vinkel?

Bilden kan skapa engagemang
Vilket engagemang vill just ni skapa? Förmodligen är det inte bara att få många klick, utan även ett engagemang som är konstruktivt och går i linje med er värdegrund och budskapets syfte. Bilden indikerar vilket engagemang ni söker.

Bilder påverkar oss både på kort och lång sikt
Bilderna vi möter i våra flöden påverkar både vårt mående här och nu, men också vår långsiktiga folkhälsa, bilden av oss själva och varandra.

Semiotik som verktyg
Bilder kan alltså förstärka budskapet och dess effekt, men i förlängningen också er trovärdighet, anseende och varumärkesidentitet. Låter det komplext? Med semiotik som verktyg blir allt klarare! Här visar vi på fyra exempel på hur bilder förmedlar olika karaktär och värderingar.

Vad går i linje med er plattform, syfte och budskap?
Collage: lugnande och betryggande
"Allt blir bra"
Lugnande och betryggande: Med bilder som visar på lugn vardag och stabilitet förmedlar du ett budskap om stillhet och förankring. Den här typen av bilder är fördelaktiga för er som vill visa på vägledande ledarskap och en inlyssnande karaktär, som tilltalar behov av långsiktig stabilitet. Här ser vi välbekanta motiv, situationer och miljöer, gärna väl förankrade i både tid och rum – lokalt, klassiskt, naturnära. Färgerna är milda, formerna stadiga och sinnesstämningen harmonisk.
Collage: sofistikerat och självsäkert
"Vi har koll"
Sofistikerat och självsäkert: Här visar bilderna på förfiningen och elegansen i det lilla och det stora. Den här typen av bilder är fördelaktiga för er som vill visa på mer självsäkert ledarskap och en medveten karaktär, som tilltalar behov av auktoritet och exklusivitet. Här ser vi genomtänkta och iscensatta motiv och miljöer, som ofta också är distanserade från vardagligt stök och imperfektion. Färgerna är svala och gärna kontrasterande, motiven ofta abstraherade och sinnesstämningen behärskad.
Collage: lättsamt och möjliggörande
"We can do this!"
Lättsamt och möjliggörande: Bilder som bär rörliga och optimistiska känslouttryck skapar lätt en direkt möjliggörande karaktär. De är bra för er som vill visa på inspirerande och kreativ handlingskraft, vilket tilltalar behov av inkludering och spontanitet. Här ser vi mycket dynamik i bilderna vilket skapar just rörelsen, vi är på väg någonstans mentalt eller fysiskt. Färgerna får gärna vara starka och karaktärerna likaså, med en uppsluppen sinnesstämning.
Collage: komplext och problematiserande
"Det här är komplext"
Komplext och problematiserande: Här ser vi bilder som visar på livets intrikata strukturer, dramatik och kontraster. Den här typen av bilder kan användas när ni vill visa på fördjupande kunskap och eftertänksamhet, vilket tilltalar behov av logik och kontroll. Bilderna visar på problematisering, endera genom att med blickar indikera mentala processer, eller genom effektfulla motiv där kameran antar en analytisk blick och objekt hanteras som konstverk.

Efterfrågade teman
Vi har samlat bilder på några teman som är efterfrågade av många kunder just nu. Om ni söker några särskilda bilder är ni välkomna att höra av er till oss på telefon 08-644 83 30, info@johner.se eller via chatten på johner.se.
Handtvätt & hänsyn
Handtvätt & hänsyn
Sjukvård
Sjukvård
Omtanke
Omtanke
Arbete och skola på distans
Arbete & skola på distans
Tack till semiotikern Karin Sandelin på Kantar Sifo för samarbetet med den här artikeln.

Fotografer: Maskot Bildbyrå (masma71440), Lisa Öberg (ima191232), Per Hanstorp (sca8463), Susanne Walström (ima106153), Johanna Nyholm (ima98282), Anders Andersson (SCANDINAV_M6X8), Maskot Bildbyrå (MASMA59727), plainpicture (PLAP8420081), Depiction AB (IMA139259), Caiaimage (CAI412-35873), Rebecka Rynefelt (scandinav_bkj1), Lisa Wikstrand (ima158848), Plattform (IMA198837), Linda-Pauline Arousell (ima174353), Johanna Nyholm (ima159011), Olof Hedtjärn (ima56943), Dan Lepp (ima149456), Depiction AB (ima157848), Anna Johnsson (ima201331), Plattform (ima201579), Maskot Bildbyrå (masma57141), Lisa Wikstrand (ima171737).