Bild-ID: ima99450. Kvinnor under vattnet i en simbassäng.

Kvinna i bild – kliché eller normkreativ idé?
Har du hört talas om det berömda Bechdeltestet? Testet går ut på att hitta två namngivna kvinnliga karaktärer som ska tala till varandra någon gång i en film, och då om någonting annat än en man. Testets syfte är att analysera film utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ungefär samma blick kan användas när vi tittar på all typ av kommunikation. I bilder kan vi tolka blickar och kroppsspråk – vi behöver inte höra vad karaktärerna i en bild säger för att förstå sammanhang, kontext och budskap. När en bild säger mer än tusen ord talar den inte bara om avsändaren och budskapet, utan även om kulturella normer och värderingar.

Metoo-året har nu visat att samordning leder till förändring. Och med djupare insikter i vad det innebär att vara kvinna, kan det vara klokt att titta noga på ditt bildspråk och se vad du förmedlar. Systerskapet har inte direkt fått sin beskärda del av rättvis representation inom populärkultur de senaste decennierna, och inte dessförinnan heller, menar Hanna Stolpe, semiotiker på Kantar Sifo. Hanna vill därför visa dig hur du kan kommunicera med kvinnor i bild utan att bli en Hollywoodkliché!

Bild-ID: ima173599. Två väninnor sitter i soffa och pratar.
Mod och styrka
Vill du visa en bild som ska signalera kraft, mod och styrka i systerskapet? Då ska du välja bilder med tydligt individualistiska karaktärer som stärker varandra. Tänk på att kroppsspråk, blickar och kompositioner ska ta plats utan att be om ursäkt för sig. Undvik den ilskna klichén av kvinnor med korsade armar genom att istället förmedla kraft och styrka med dynamik och kontraster, som i oregelbundna kompositioner, skuggspel, framåtlutade former och hårda bildbeskärningar.
Bild-ID: masma62720. Två vänner sida vid sida.
Sofistikation och medvetenhet
Kvinnor har en historia av att falla in i narrativ av romantik eller nöjen. Vill du istället representera ledarskap, entreprenörskap och makt? Lägg även här betoning på individuella karaktärsdrag där styrkan i systerskapet förmedlas i en balanserad, symmetrisk komposition för en mer sofistikerad och medveten tonalitet. Hitta stadiga baser i bilden för att visa på orubblighet och tillåt en viss distans mellan betraktaren och karaktärerna.
Bild-ID: ima164337. Gravid kvinna med kompis skrattar på strand.
Inkluderande och spontant
I kontrast till fokus på yta och prestige kan du välja att visa en mer inbjudande bild av systerskapet där du får betraktaren att känna sig som en del av sammanhanget. Genom att hitta det genuina, ostajlade ögonblicket skapas autenticitet och en känsla av närvaro. Betraktaren kommer närmare karaktärerna och har lättare att "lära känna dem".

Kontexter som lyfter budskapet
Vi kan även jobba allt mer med sammanhang och miljöer. Naturnära kontexter och färgval skapar harmoni och signalerar trygghet, vilket är generellt vanligt i populärkultur i stereotypa framställningar av kvinnliga karaktärer och relationer. En känsla av trygghet kan istället uttryckas med integritet och distans genom att ge bilden en berättelse utifrån karaktärernas villkor snarare än att försöka fånga betraktarens bekräftelse. Undvik även stereotypa representationer genom att fundera på karaktärernas aktivitet snarare än utseende. På så sätt kan vi förmedla systerskapets styrkor i än mer normkreativa vinklar. För att hitta rätt tonalitet när det gäller systerskap, försök att tänka utanför klichén – kvinnor i grupp behöver varken se arga eller fnittriga ut.

Bild-ID: scandinav_wy6t. Tre vänner som tittar ut över horisonten.
Tack till semiotikern Hanna Stolpe på Kantar Sifo för samarbetet med den här artikeln.
Läs mer från Johnér, här.