ima176771, Kvinna blir fotograferad

Bilder och GDPR - vad gäller?
Dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Bilder där du kan identifiera personen ses inom GDPR som personuppgifter och ska därför följa samma rutiner som andra personuppgifter.

Men vad innebär det här egentligen? Advokat Cecilia Torelm Tornberg får många frågor från såväl företag som offentlig verksamhet och hon förstår förvirringen eftersom det fortfarande saknas vägledande avgöranden. Idag ska vi ändå ge oss på att räta ut några av alla frågetecken.

Cecilia Torelm Tornberg
Om Cecilia Torelm Tornberg
Cecilia Torelm Tornberg är advokat och partner i advokatfirman MarLaw. MarLaw är specialiserad på marknads- och immaterialrätt samt frågor om personuppgiftsbehandling inom privata och offentliga sektorn. Cecilia är flitigt anlitad som föreläsare av Berghs School of Communication, universitet, högskolor, organisationer och företag.
masma65646, Fotografer

Cecilia, vilka är de vanligaste frågorna om GDPR som du får?
Det är många som undrar vem som bär ansvaret, särskilt om man har köpt bilder från bildbyråer, bildarkiv eller fotografer. Man undrar också om man behöver samtycke från avbildade personer.

Om vi börjar med frågorna om samtycke. När behöver man samtycke från någon man fotograferat eller filmat? Måste samtycket vara skriftligt eller hur ska det dokumenteras?
Bilder och filmer kräver att du har stöd i GDPR för att få publicera dem. Om man kan identifiera personen på bilden behövs alltså ett samtycke, det vill säga ett godkännande från den som syns på bilden.

Ett samtycke ska kunna visas i efterhand, dvs vara skriftligt eller spelas in genom att filma en överenskommelse eller liknande. Det många glömmer i denna situation är att man också måste informera personen vars personuppgifter man behandlar om hur uppgifterna sparas.

Sedan ska man också komma ihåg att ett samtycke kan återkallas. Om den avbildade personen tar tillbaka sitt samtycke får man ta bort bilden.

Ibland kan det vara lämpligt med modellavtal istället för samtycke. Ett avtal kan inte återkallas på samma sätt som samtycke. I ett modellavtal kan man specificera i vilka medium bilderna får användas, i vilken geografisk marknad och under vilken tidsperiod.


Vad behöver man tänka på om man anlitar en fotograf för ett uppdrag?
Man ska se till att det finns avtal så att man får använda bilderna på de sätt man vill i framtiden, d v s att det finns avtal med de som avbildas på bilderna som specificerar vilka medium bilderna får användas i, vilken geografisk marknad och under vilken tidsperiod.

Och vad behöver man tänka på om man köper bilder från en bildbyrå?
Det är precis samma sak. Då måste man ha ett avtal med bildbyrån och bildbyrån måste säkerställa att modellavtal finns upprättat mellan dem och modellen.

imsis09b6j6x, Kvinna signerar avtal
Våra bilder följer GDPR
Du kan känna dig trygg när du köper bilder från Johnér. Vi har avtal i enlighet med GDPR med våra fotografer samt alla personer som förekommer på våra bilder.

Det finns tjänster där man kan ladda ner bilder att använda utan kostnad. Vad ska man tänka på om man använder en sådan tjänst? 
Det är viktigt att läsa villkoren om hur bilderna får användas. Det är också viktigt att tänka på att man aldrig kan avtala bort ett legalt ansvar. Man skulle alltså kunna bli stämd av en fotograf som i efterhand hävdar att fotografiet inte överlåtits till underleverantören såsom det framgått av tjänstens villkor.

Undvik också bilder med personer då det kan vara svårt att veta om det finns avtal i enlighet med GDPR med de personer som syns på bilden.


Det finns bildbyråer som uppger att deras fotografer ansvarar för att ha avtal med modellerna. Är det tillräckligt?
Nej, det är inte tillräckligt. Det är samma sak där. Man kan inte avtala bort ett legalt ansvar. Alla som publicerar bilder som otillåtet används från början kan begå upphovsrättsliga intrång oavsett hur de avtalat.

Låt oss säga att till exempel en reklambyrå gör en trycksak på uppdrag av en kommun och använder bilder där det inte finns korrekta modellavtal. Då har både reklambyrån och kommunen ett legalt ansvar för detta.


Har du några sista tips vad våra läsare ska tänka på?
Tänk på att GDPR gäller för all behandling - alltså även för bilder som ni köpte, fick, fotograferade eller använde innan den 25 maj 2018. Kanske behöver ni rensa bort bilder som ni inte har rättigheter till.

Reklambyråer bör särskilt tänka på att se till att underleverantörsavtal från upphovsmän överensstämmer med uppdragsavtal. Så att inte fler rättigheter upplåts eller överlåts än vad man faktiskt har köpt ut.


ima164897, Gruppbild tas med mobil
Svaren på frågorna ska inte ses som rådgivning i enskilda fall. Om du har fler frågor som rör GDPR är du välkommen att höra dig till Cecilia Torelm Tornberg, MarLaw.