Kvinna som talar
Så kommunicerar du ledarskap i bild
Bli en bättre bildkommunikatör! Lite längre ner på sidan hittar du en film på en minut, ett snabbläst whitepaper som fördjupar det vi tar upp i filmen och ett bildval anpassat efter tipsen. Men vi börjar först med varför det är viktigt att över huvud taget kommunicera ledarskap.
Att ta ställning
Det blir allt viktigare att kommunicera ledarskap. Ett viktig skäl är att ledarskap skapar mening och riktning, både internt och externt. Dessutom lever vi i en tid där organisationer och företag behöver och vill ta ställning. Det finns tillfällen där vi behöver visa orubblighet i viktiga frågor: att vi står för något och äger situationen. Genom att använda rätt symboler visar du ledarskap och att du är kraftfull, självsäker och medveten.

Ett annat skäl till att visa ledarskap i bild är employer branding. Att vårda sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera rätt medarbetare är nödvändigt idag. I det arbetet behöver du ledarskapsbilder som skickar samma signaler som de värden du vill vara känd för.
Fokusera på några få värden
När du ska visualisera och bildsätta ledarskap behöver du först bestämma vilken typ av ledarskap det handlar om. Försök inte signalera alla möjliga positiva egenskaper i en bild, utan fokusera på några värden som är karaktäristiska för just ditt varumärke och din organisation.

Bygg ditt budskap så att det blir tydligt både i text och bild. Se till att de bilder du använder inte blir utfyllnad. Det underminerar ditt budskap och kan försvaga varumärket till och med.

Här nedan lär du dig mer om:
• Drivande ledarskap
• Inkluderande ledarskap
• Etablerat ledarskap
Ledarskap i bild på en minut, se filmen:
Inspireras av vårt urval av ledarskapsbilder
Vi har valt ut bilder där vi har använt tipsen i filmen och i whitepapret. Resultatet hittar du om du klickar på länken.
Missa inte att ladda hem ett whitepaper
Förutom att få fördjupad information får du även länkar till bildval som visar bilder knutna till respektive typ av ledarskap.
Tack till semotikern Karin Sandelin på Kantar Sifo som vi jobbar ihop med i den här serien.