Våra modeller


Alla människor på våra bilder är vanliga människor, inte sällan är det fotografens egen familj, släkt eller vänner. I våra egna produktioner använder vi frekvent s.k. peoplemodeller, även det vanliga människor som valt att vara modeller på sidan om sina vanliga jobb. Vi använder inte professionella modeller då vi vill att bilderna skall förmedla en känsla av naturlighet och kännas autentiska, att människorna verkar höra hemma i de miljöer som avbildas. Det förekommer att de människor som syns i vissa yrkesroller faktiskt är på sina riktiga jobb!Vad har modellerna gett sitt medgivande till?

Vid varje fotografering med människor går man igenom och informerar om hur bilder på dem kan komma att användas. De skriver sedan på ett avtal som kallas modellrelease innan själva fotograferingen. Det avtalet ger oss som bildleverantör rätten att sälja en publiceringsrätt till dig som kund att använda bilderna i kommersiella och redaktionella syften. Det finns dock en begränsning i tillståndet från modellerna som säger att du som publicerar inte får kränka personerna på bild genom din publicering. Det är alltså alltid du som publicerar som bär ansvaret för att modellen inte kränks, oavsett att det finns ett modelltillstånd.


Vad menas med känsliga publiceringar och kan de vara kränkande?

Vissa sammanhang kan anses som lite extra känsliga, där det kan vara svårt att veta var gränsen går för att en person kan uppfatta det som kränkande att förekomma på bild. Några exempel på sådana sammanhang kan vara sådant som rör politik, medicin, viss sjukvård som psykisk ohälsa och liknande. Det kan vara svårt att avgöra om det är känsligt eller ej, men om man tänker att det är en själv som skall synas i sammanhanget och då ev. känner en tveksamhet inför det, kan man vara rätt säker på att även modellen kommer att göra det.


Om jag har behov av att publicera bilder med människor i känsliga sammanhang då?

Det finns egentligen inget krav på att inhämta ytterligare tillstånd från modeller, om du vill publicera i ett känsligt sammanhang. Vi rekommenderar dock starkt att du gör det då det annars kan sluta i en tråkig situation med skadeståndskrav från en modell som menar att de kränkts. Att få ett tillstånd direkt från modellen i förväg är då en billig försäkring för att slippa ev. tråkigheter med merkostnader i efterhand eller badwill för det egna varumärket.


Vad har de nya GDPR reglerna fört med sig när det gäller människor på bild?

För några år sedan ändrades lagstiftningen som gäller hur vi alla får hantera personuppgifter. En bild på en person betraktas som en personuppgift och då gäller GDPR för hur den får hanteras. I och med den här lagändringen har människor i allmänhet blivit mer medvetna om sina rättigheter och hur deras personuppgifter används. Det ställer högre krav på alla oss som använder, tillhandahåller och publicerar bilder än för bara några år sedan, att respektera avbildade personers integritet. Vi på Johnér värdesätter våra modeller högt och därför ligger det i vårt intresse att hjälpa dig som publicerar att kunna göra det tryggt, även om det gäller så kallade känsliga sammanhang.


Vi kan hjälpa dig att skaffa fram ett tillstånd för just din publicering

Som en av få bildleverantörer erbjuder vi oss att kontakta berörda modeller och be dem att godkänna just din publicering. Vi gör då ett jobb med att lokalisera och kontakta modellen direkt, eller ber den fotograf som har tagit in releasen att ta kontakt. Skulle modellen säga nej kan vi även ta fram och föreslå en alternativ bild med en annan modell. Då det är en tidskrävande process att få fram ett sådant här godkännande är det något vi tar en avgift för, kontakta oss för mer information och en kostnadsuppskattning.
Vi hjälper dig gärna så kontakta oss om du vill veta mer
eller rådgöra om din publicering!


Bra råd finns även att läsa på Journalistförbundets sida om pressens publicitetsregler som du hittar här: Publicitetsregler